PDF PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ
4 Nisan 2021, PAZAR
     
08.30-09.45 SÖZLÜ SUNU OTURUMU-4  
  Oturum Başkanları: Alev Keser, Pınar Sökülmez  
     
09.45-10.00 ARA  
10.00-10.45 KONFERANS-9 "NAZAN BOZKURT ANISINA"  
  Oturum Başkanları: Miyase Bayraktar - Gülhan Samur  
  Açlık ve Toklukta Hümoral ve Nöronal Mekanizmalar Bülent Okan Yıldız
     
10.45-12.15 PANEL-7 / COVID-19 SONRASI SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE BESİN GÜVENCESİ  
  Oturum Başkanları: Mine Yurttagül - Gülgün Ersoy  
  COVID-19'un Sürdürülebilir Beslenme ve Besin Güvencesine Etkileri Emine Aksoydan
  COVID-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Besin Üretim Sistemleri Berat Nursal Tosun
  COVID-19 Süresince Sürdürülebilir Beslenme Hedefleri Nesli Ersoy
  Tartışma, Soru - Cevap  
     
12.15-12.30 ARA  
12.30-14.00 PANEL-8 / MİKROBİYOLOJİK, FONKSİYONEL VE BESİN GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ  
  Oturum Başkanları: Yasemin Beyhan - Muhittin Tayfur   
  Yeni Keşfedilen Probiyotiklerin Güvenilirliği ve Etkinliği Hasan Cenk Mirza
  Fonksiyonel Besin üretiminde Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı  Merve Tengilimoğlu Metin
  Besin Güvenliği Sağlamada Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı: Günümüzde ve Gelecekteki Yaklaşımlar Mevlüde Kızıl
  Tartışma, Soru - Cevap  
     
14.00-14.15 ARA  
14.15-15.45 PANEL-9 / OTOİMMÜN/ALERJİK HASTALIKLARIN BESLENME TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR  
  Oturum Başkanları: Tümay Sözen - Habibe Şahin  
  Endokrinolog Bakış Açısı İlhan Satman
  Alerji Bakış Açısı Cansın Saçkesen
  Beslenme Tedavisinde Eliminasyon Diyetlerinin Yeri Özge Küçükerdönmez
  Beslenme Tedavisinde Besin Desteklerinin Yeri Betül Çiçek
  Tartışma, Soru - Cevap  
     
15.45-16.00 ARA  
16.00-16.45 KONFERANS-10  
  Oturum Başkanları: Meral Aksoy - Aslı Akyol Mutlu  
  From Fetal Life to Aging Brain: Effect of Folate and Related B Vitamins Helene McNulty
     
16.45-17.30 KONFERANS-11  
  Oturum Başkanları: Mehmet Gündüz - Hülya Gökmen Özel  
  Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulamalarında Teletıp'ın Kullanımı Sharon Weston
     
17.30-17.45 ARA  
17.45-19.15 PANEL-10 / KLİNİK NÜTRİSYONDA GÜNCEL GELİŞMELER  
  Oturum Başkanları: Murat Gündüz - Rüksan Çehreli  
  Nütrisyon Tedavisinin Kararı: Hemodinamik Denge  Mehmet Uyar
  Nütrisyon Tedavisinde Biyokimyasal/Hematolojik Sonuçların Yorumu Nasıl Olmalıdır? Kubilay Demirağ
  Parenteral Beslenme Alan Hastalarda Tahmin Edilen ve Ölçülen Enerji Gereksinmesi Farklı mıdır? Güzin Tümer
  Parenteral Beslenmede Yüksek Protein İhtiyacı Karşılanabiliyor mu? Osman Abbasoğlu
  Tartışma, Soru - Cevap  
     
19.15-20.00 KONFERANS-12  
  Oturum Başkanları: İsmail Cinel - Neriman İnanç  
  Palyatif Bakımda Ekip Yaklaşım Meltem Uyar
     
20.00-20.15 ARA  
20.15-20.45 UYDU SEMPOZYUM-7  
20.45-21.00 MİNİ UYDU SEMPOZYUM-7  
21.00-22.30 PANEL-11 / BESLENME VE DİYETETİK EĞİTİMİNİN GÜNCELLENMESİ VE STANDARDİZASYONU-TDD ORTAK OTURUMU 
  Oturum Başkanları: Ayhan Dağ - Eda Köksal  
  Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik Eğitimi ile İlgili Mevcut Durum Analizi Hülya Gökmen Özel
  Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Sistemleri Sibel Aksu
  İşveren Beslenme ve Diyetetik Eğitiminden Ne Bekliyor? Ece Nevra Durukan
  Uluslararası Kuruluşlar Beslenme ve Diyetetik Eğitiminden Ne Bekliyor? ICDA Yaklaşımı Elizabeth Solis Perez
  "Z" kuşağının Beslenme ve Diyetetik Eğitiminden Beklentileri Karşılanıyor mu? Gözde Büyükekşi/Aslı Gülce Tekin
  Tartışma, Soru - Cevap  
     
22.30-22.45 KAPANIŞ  
     


partner 1 partner 1 partner 1 partner 1
Her Hakkı Saklıdır © 2021 I Organizasyon: PLAZA PCO