bİLDİRİ

Bildiri Gönderimi

Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili özgün araştırmalar değerlendirmeye alınacaktır. Bildiriler sadece online olarak, www.bdk2020.org adresinden kabul edilmektedir. Faks, e-posta veya posta yolu ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özet Kuralları

 1. Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler, kongre kitabında yayınlanacaktır.
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Sunum şekli “Değerlendirme Kurulu” tarafından değiştirilebilir.
 3. Bildiri; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçları içermelidir. Bu bölümlerin bildiri formunda ilgili alanlara girilmesi gerekmektedir.
 4. Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilmelidir. Kabul edilen bildirilerin “Türkçe Tam Metinleri” ayrıca toplanacaktır.
 5. Yazılabilecek yazar sayısı en fazla 12’dir.
 6. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem 350 kelimeden fazla kelimeye izin vermeyecektir.
 7. Bildiri göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaş­tırılmış olup, farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.
 8. Metin tek paragraf olmalıdır. Üç adet resim ve üç adet tablo eklenebilir. Tablo ve resimler JPEG veya GIF formatında olmalıdır.
 9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltma­nın tam açılımı yazılmalıdır.
 10. Bildiriler yazarların adı, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 11. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri gönderen yazarlardan en az birinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 12. Bildiri özeti son gönderim tarihi 24 Nisan 2021’dir.

 

Geri Bildirim
Hakem kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, kongrede sunulmaya hak kazanan ve kazanamayan bildirilerin sahiplerine e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Sözel Sunumlar
Bütün sözlü sunumlar “Powerpoint” programında hazırlanacak ve barkovizyon ile yansıtılacaktır. Her bir sözel sunum için 5 dakika sunum + 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 7 dakikalık süre verilecektir.

Posterler
Posterler 90 cm eninde, 100 cm boyunda olmalı ve en az 1 m mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler değerlendirme komitesince bildirilecek tarih ve stant numarasında sergilenecektir. Posterler, sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında kaldırılacaktır. Bu saatlerde kaldırılmayan posterler organizasyon sekretaryası tarafından toplanacaktır. Posterlerin asılması sırasında, poster sahiplerine yardımcı olmak üzere, görevliler hazır bulunacaktır.

BİLDİRİ SİSTEMİ

Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız.

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Mevlüde Kızıl
mkizil@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal
rnergiz@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Göktaş
zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06230 Altındağ - Ankara

Tel: +90 (312) 305 10 94 - 96

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Kayıt ve Konaklama Sorumlusu
Alev KAYA
alev.kaya@majorgroup.org
Tel : 0 850 888 55 46 - Dahili : 117

Stand ve Sponsorluk Satış Sorumlusu
Selim ÇOBAN
selim.coban@majorgroup.org
Tel : 0 850 888 55 46 - Dahili : 113

İbrahim Yazıcı Plaza 1, No:22 Niltim, Üçevler – Bursa

Akat Mh. Nilüfer Sk. No:14 Beşiktaş - İstanbul